Om nettleie

Sist oppdatert 12.12.2022

Nettleien legges om for å jevne ut forbruket og holde kostnadene nede.

1.juli 2022 kom det ny nettleie som ikke mange kjenner til. Målet med den nye nettleien er å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet og på den måten holde kostnadene nede. Samtidig skal vi få en mer riktig fordeling av kostnadene.


Nettleien skal gi en mer rimelig fordeling av kostnadene

Strømnettet betales i sin helhet av kundene gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og  høyt samtidig forbruk vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjør en liten egeninnsats.

Å fordele strømforbruket utover døgnet holder kostnadene nede

Vi må utnytte strømnettet vårt bedre ved å unngå for høyt strømforbruk til samme tid. Når mange bruker mye strøm på én gang må nettet bygges ut enda mer. Det koster penger. I dag er det høyt forbruk om morgenen og om ettermiddagen. Fordeler vi noe av forbruket mer jevnt utover døgnet unngår vi å bygge unødvendig strømnett som koster mye penger og fører til inngrep i norsk natur.

I tillegg øker tempo innenfor elektrifisering – som gjør at strømforbruket og belastningen på nettet øker. Stadig flere elbiler og den generelle elektrifiseringen av transport og industri bidrar til dette.

Du kan spare penger ved å gjøre enkle grep

Det viktigste å huske på er å jevne ut forbruket. Det vil si at ikke mesteparten av strømforbruket skjer i løpet av den samme timen. Du kan spare nettleie om du bruker nettet når det er god kapasitet og om du jevner ut forbruket ditt. Eksempelvis at du lader elbilen rolig og sikkert om natten, og passer på at elbilen ikke lader om ettermiddagen samtidig med mye annet forbruk.

Hva er nytt med ny nettleie?

Hittil har du betalt for forbruk i kWh (energiledd) og et fast månedlig beløp (fastledd). Det månedlige beløpet har vært det samme, uavhengig av hvordan du bruker strøm. Nytt er at fastleddet skal differensieres etter effekt, det vil si hvor mye kapasitet du trenger i strømnettet. De som har behov for mye kapasitet betaler mer enn de som har behov for lite kapasitet.

Kontroll på nettleien med EnergySpeedometer

I den nye nettleiemodellen vil fastleddet baseres på gjennomsnittet av de 3 timene du brukte mest strøm måneden før, fordelt på 3 ulike dager. Det vil si, hvis du normalt har fastledd på 5kW men er "uheldig" en time og overstiger dette så kan det gi deg et tillegg på kr 200 den måneden.(Pris kan varierer fra selskap til selskap)

Energy Speedometer gir deg den nødvendige oversikten for at du skal ha kontroll på nettleien, og ikke betale mer enn det du må. Den viser deg sanntids forbruket ved at du kobler til en pulsmåler via HAN-porten på din strømmåler.  Deretter vil du få opp hvilket kategori du befinner deg i og hvor mye strøm du kan bruke før du nærmer deg neste kategori. I tillegg vil den varsle deg med lyd og farge når du nærmer deg neste kategori, slik at du kan redusere forbruket og ikke få en ny topp.

KILDER

Nve (20. nov, 2022). Ny nettleie (fra 1.juli 2022).
www.nve.no/ny-nettleie-fra-1-juli-2022.

Eviny (12. nov. 2021). Ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Youtube.
www.youtube.com/watch?v=MLLN0EGcMIM.