Personvernerklæring

Personvernerklæring

Versjon 1.1 - 01.11.2023​

1. Din personvernavtale med Energyspeedometer.com

EnergySpeedometer tjenesten’s (ESO-tjenesten) Personvern er en del av vilkårene for bruk av ESO-tjenesten og dermed en del av Brukeravtalen mellom deg (BRUKEREN) som ESO-tjenestebruker og Baseline Energy.​

ESO-APP er appen som er tilgjengelig på Appstore og Google play.

ESO-enhet er hardware som viser informasjon om ditt strømforbruk

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger

Baseline Energy behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven som Baseline Energy er underlagt av Datatilsynet. 

Personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (også kalt GDPR - General Data Protection Regulation)

Formålet med Baseline Energy sin behandling av personopplysninger ved din bruk av ESO-tjenesten er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Baseline Energy har påtatt seg for gjennomføring av Brukeravtalen. I ESO-tjenesten behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål: 

 • Gi deg informasjon om  ditt strømforbruk, prognoser på fremtidig strømforbruk og andre funksjoner 
 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • For å kunne gi relevant informasjon og reklame
 • Videreutvikling og forbedring av ESO-tjenesten
 • Statistikk og forbruksanalyser

3. Tilganger i ESO-APP

ESO-APP trenger forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at forskjellige funksjonalitet i ESO-APP skal fungere. Disse tilgangene er:

 • Lagring: Data som ESO-APP systemet benytter lagres i enheten og på servere
 • Mobildata: – for at du skal kunne bruke ESO-APP når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.

Andre tilganger vil det måtte gis spesiell tillatelse til fra BRUKEREN når tjenesten tas i bruk.

 • Kamera: Video, bilder – slik at du kan ta og laste opp video og bilder.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp bilder.
 • Mikrofon: I forbindelse med videoer som kan lastes opp på ESO-APP.
 • Kontakter: For at du blant annet skal finne personer i din kontaktliste for å kunne invitere familie og venner.
 • SMS: Benyttes i forbindelse med å sende invitasjon til personer og annen kundeinformasjon.
 • Varslinger i app: Benyttes for å opplyse om aktuell kundeinformasjon, eksempelvis tilbud, nyheter.
 • Posisjon: Hvis du har gitt tilgang til posisjonsinformasjon brukes denne informasjonen til å skreddersy tjenester for deg og andre. Eksempelvis om du befinner deg i nærheten av en lokasjon hvor du kan benytte deg av en kundefordel.​

4. Hvilken informasjon lagrer ESO-tjenesten

ESO-Tjenesten lagrer opplysninger som du selv oppgir i ESO-APP når du registrerer deg,  kundeinformasjon i Baseline Energy sitt kundeinformasjonssystem,  og de data som genereres når du bruker tjenesten.

ESO-tjenesten behandles og lagres følgende data i den grad de er gjort tilgjengelig :

 • De data som du selv gjør tilgjengelig i ESO-APP.
 • Ditt telefonnummer og e-postadresse
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem
 • Navn, adresse, fødselsdato, fødselsnummer
 • Demografiske data
 • E-post og annen kontaktinformasjon om familie, venner,
 • Målernummer, strømforbruk fra strømmåler og annen informasjon relatert til energiforbruk herunder hvis aktuelt, el-bil lading, bruksmønster energibruk, mv.
 • Informasjon om boligen og boligrelatert informasjon for blant annet å utarbeide prognoser
 • Informasjon om produksjon av strøm fra solceller, og andre kilder.
 • Personlige preferanser med fokus på strøm, energiforbruk, miljø, og emner som ligger inn under samme kategori.
 • Andre data som er viktige for å lage gode kunderelasjoner.​

4.1. Reklame

Hvis betingelser er oppfylt for at det kan vises reklame i ESO-enhet og ESO-APP kan det også behandles, sammenstilles og lagres data for å gi deg den mest relevante informasjonen og reklamen. Dette kan være informasjon om søk gjort på Google søkemotor eller tilsvarende som benyttes for å spisse reklame til deg.

5. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Brukeravtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

Baseline Energy kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på Baseline Energys vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Baseline Energy's databehandlere anses ikke som utlevering.

Baseline Energy kan utlevere personopplysninger til andre foretak som Baseline Energy samarbeider med.​

6. Kundeoppfølging og markedsføring

Data som er tilgjengelig kan benyttes og sammenstilles for at Baseline Energy skal kunne informere deg om produkter og tjenester som Baseline Energy mener er relevante for deg. Baseline Energy vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du har samtykker til dette. 

Baseline Energy kan sende deg informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til ditt mobilnummer, til din oppgitte e-postadresse, push meldinger og sosiale medier. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt ved å gå inn på Innstillinger, Samtykke i ESO-APP.​

Hvis betingelser for reklame er oppfyllt jmf. Brukeravtalen kan man ikke trekke samtykke uten å avslutte bruken av ESO-tjenesten. 

7. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene Baseline Energy har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til Baseline Energy. Baseline Energy ber deg ta kontakt for å rette opplysninger om deg som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din ESO-APP profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Baseline Energy så lenge lovgivningen krever det.​

8. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Baseline Energy samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Baseline Energy har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.​

9. Endringer

Baseline Energy kan endre denne personvernerklæringen for å følge lovmessige krav, samt Baseline Energy's egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.​

10. Behandlingsansvarlig

Baseline Energy er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål rundt ESO-tjenesten sin personvernerklæring, ta kontakt med Baseline Energy på servicedesk@baseline.energy.

11. Adgang til å klage til Datatilsynet

Det er anledning til å frembringe klage til Datatilsynet hvis du mener at behandlingsansvarlig ikke følger lovmessige krav.

---***---